OGÓLNOPOLSKI DRUŻYNOWY KONKURS Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU W NADARZYNIE

ZADANIA 

Kształcenie słuchu
1. Zadania odtwarzane z płyty CD, oparte na przykładach z literatury muzycznej, wykonane na różnych instrumentach lub śpiewane przez głosy solowe; fragmenty tonalne (do 5 znaków przykluczowych) i atonalne:
– rozpoznawanie interwałów prostych w układzie melodycznym i harmonicznym,
– rozpoznawanie gamy majorowej (naturalnej) lub gamy minorowej (odmiana naturalna, harmoniczna, dorycka) wykorzystanej w przykładzie,
– kojarzenie zapisanego interwału ze słyszanym materiałem dźwiękowym,
– kojarzenie zapisanego trójdźwięku (majorowego i minorowego w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz zmniejszonego i zwiększonego bez przewrotu) ze słyszanym materiałem dźwiękowym,
– słuchowe ustalenie metrycznej interpretacji przebiegu muzycznego (metrum parzyste, nieparzyste, złożone nieregularnie),
– dokonanie korekty błędów w zapisie materiału muzycznego (błędy rytmiczne i dźwiękowe),
– uzupełnianie brakujących fragmentów utworu jednogłosowego,
– analiza przebiegu dwugłosowego (wskazanie właściwej wersji przykładu słuchowego, uzupełnianie brakujących fragmentów, rozpoznawanie interwałów lub trójdźwięków).
2. Zadania odtwarzane z płyty CD, wykonane na fortepianie:
– uporządkowanie zapisanych interwałów prostych w kolejności, w jakiej zostały zagrane,
– rozpoznawanie gam majorowych (odmiana naturalna) i gam minorowych (odmiana harmoniczna) po podaniu dźwięku a1; gamy do 4 znaków przykluczowych,
– rozpoznawanie gam od dźwięku c1 i cis1 w górę do 4 znaków przykluczowych (gamy majorowe naturalne i minorowe harmoniczne),
– uporządkowanie zapisanych trójdźwięków (majorowego i minorowego w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz zmniejszonego i zwiększonego bez przewrotu) w kolejności, w jakiej zostały zagrane,
– rozpoznawanie D7 bez przewrotu i w przewrotach.

Teoria muzyki
Wszystkie zadania oparte na przykładach z literatury muzycznej, polegające na analizie zapisu nutowego; przykłady w kluczu wiolinowy i basowym do 5 znaków przykluczowych:
– budowanie interwałów prostych (również zmniejszonych, zwiększonych) w górę i w dół i określanie ich w utworze,
– określanie i rozwiązywanie w utworze interwałów charakterystycznych w gamach majorowych (odmiana naturalna) i minorowych (odmiana harmoniczna),
– budowanie gam majorowych (odmiana naturalna) i minorowych (odmiana naturalna, harmoniczna, dorycka, melodyczna),
– rozpoznawanie tonacji oraz określanie modulacji,
– budowanie i określanie trójdźwięków: majorowego i minorowego w postaci zasadniczej i w przewrotach, zmniejszonego i zwiększonego bez przewrotu,
– budowanie, określanie i rozwiązywanie D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach,
– budowanie i rozpoznawanie trójdźwięków triady w gamach majorowych (odmiana naturalna) i minorowych (odmiana harmoniczna),
– określanie w utworze kadencji,
– grupowanie wartości rytmicznych w taktach prostych i złożonych,
– rozpoznawanie grup niemiarowych,
– określanie dźwięków w różnych oktawach z zastosowaniem przenośnika oktawowego,
– znajomość oznaczeń dynamicznych, agogicznych, artykulacyjnych i innych określeń dotyczących charakteru i nastroju utworu (podręcznik A. Kreiner-Bogdańska W krainie muzyki, s. 204–208),
– znajomość ozdobników i skrótów muzycznych,
– transponowanie melodii,
– dokonanie korekty błędów w zapisie nutowym (np. źle zapisane interwały, trójdźwięki, gamy, znaki przykluczowe itp.).