Ze względu na czas pandemii obowiązują nas wszystkich obostrzenia.

1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko uczniowie. Rodzice mają zakaz wstępu.
2. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą wejść na krótko do szkoły, ale muszą pozostać w korytarzu na parterze.
3. Plan sal, w których są nauczyciele jest wywieszony na drzwiach przed wejściem do szkoły. W razie potrzeby nauczyciele pójdą odebrać ucznia z korytarza na parterze.
4. Uczniowie obowiązkowo schodzą do szatni szkoły muzycznej. Po zmianie obuwia i kurtek muszą zdezynfekować ręce. W szatni mogą przebywać 3 osoby. Pozostali czekają w kolejce co 1,5 metra.
5. Przed każdą lekcją trzeba zdezynfekować ręce. Bezdotykowy dozownik stoi na parterze obok automatu z napojami. Inne dozowniki są dostępne w całej szkole.

W czasie pandemii obowiązują rygorystyczne zasady. Nie wolno posyłać chorego dziecka do szkoły. Gdyby u dziecka na zajęciach pojawiły się objawy przeziębienia, konieczna będzie jego izolacja, natychmiastowe założenie maseczki oraz natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. Proszę zawsze odbierać telefon ze szkoły!

Izabela Malec
Dyrektor Szkoły

[02.09.2020]