Maria Ojdana
Nauczycielka śpiewu i emisji głosu, absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. 
Inspiruje się różnymi gatunkami sztuki: malarstwem impresjonistycznym, rzeźbą oraz teatrem.