Bogdan Kowalczuk

Absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia im J. Elsnera w Warszawie, studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie. Specjalizacja: Blues, Rock, Funk, Pop, Jazz. Współpracował z zespołem jazzowym „Mitote Band”, projektem rockowym Arkadiusza Niezgody oraz zespołem reggae „Gwiazdolot”. Współpracuje jako muzyk sesyjny z warszawskim studiem nagraniowym „Schron”.  W działaniach pedagogicznych oprócz tradycyjnych metod uczenia wykorzystuje także specjalistyczne programy komputerowe wspomagające proces nauki gry na gitarze.