Ada Nijakowska

Absolwentka ZSM I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Radomiu w klasie klarnetu. Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w specjalności teoria muzyki. Równolegle studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale historycznym, kierunek muzykologia. Dwukrotnie otrzymała stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu dla najlepszych studentów.
Jako instrumentalistka brała udział w wielu mistrzowskich kursach klarnetowych organizowanych w Warszawie i Ostrawie. Swoje umiejętności rozwijała również w grze w zespołach kameralnych, orkiestrze symfonicznej oraz big bandzie działającym w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Była członkiem Orkiestry Dętej „Grandioso” działającej przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu, z którą zdobywała wiele sukcesów na festiwalach oraz konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Od pierwszego roku studiów licencjackich należy do członków Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Poznaniu, pełniąc m.in. rolę koordynatora koncertów, prelegenta oraz koordynatora Międzyuczelnianej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Neofonia”.
Uczy z zapałem i pasją Kształcenia słuchu, Audycji muzycznych i Literatury muzycznej.