Roman Telpis, uczeń klasy I cyklu 4-letniego zdobył II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młodzi wirtuozi”, Zamość 2023. Roman jest w klasie fortepianu Mirosława Feldgebela. Ogromne gratulacje dla młodego pianisty – za spektakularne zwycięstwo już na początku edukacji muzycznej oraz dla Nauczyciela – za wspaniały dobór repertuaru i znakomite przygotowanie ucznia!

[21.03.2023]