I OGÓLNOPOLSKI DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY O POLSKICH KOMPOZYTORACH

KAZIMIERZ SEROCKI – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

Nadarzyn, 23 kwietnia 2022 r.

1.  Konkurs jest organizowany przez Niepubliczną Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Nadarzynie i jest adresowany do uczniów szkół muzycznych I stopnia.

2.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia:
a.  klas IV–VI cyklu sześcioletniego,
b.  klas IV–VI cyklu ośmioletniego,
c.  klas II–IV cyklu czteroletniego.

3.  Celem konkursu jest propagowanie wiedzy uczniów o kompozytorach polskich, zainteresowanie ich życiem i twórczością. Celem konkursu jest także konfrontacja osiągnięć i wiedzy uczniów z różnych szkół muzycznych w Polsce oraz umiejętność współpracy w zespole uczniowskim.

4.  Każdą szkołę mogą reprezentować dwie dwuosobowe drużyny.

5.  Konkurs odbędzie się 23 kwietnia 2022 r. o g. 13.00 w Niepublicznej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nadarzynie (adres: ul. Żółwińska 41, Nadarzyn). Wyniki zostaną opublikowane następnego dnia na stronie www.muzycznanadarzyn.pl.

6.  Uczniowie będą rozwiązywać test pisemny (szczegóły w zakładce zakres materiału). Czas trwania testu maksymalnie 60 minut.

7.  Jury zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

8.  Jury decyduje o podziale nagród i wyróżnień. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

9.  Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, pedagodzy – zaświadczenia o przygotowaniu uczniów. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami. Uczestnicy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tytuł laureata.

10.  Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do 31 marca 2022 r. na adres mailowy muzyczna.nadarzyn@gmail.com:
a.  karty zgłoszenia
b.  załączników do karty zgłoszenia podpisanych osobno dla każdego uczestnika
c.  dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 120 zł od drużyny wpłaconego na konto:
Pekao SA 44 1950 0001 2006 0513 4117 0002
(tytuł przelewu – miejscowość i nazwa szkoły)

Informacje w sprawach organizacyjnych – Izabela Malec, tel. 502 936 482
Informacje w sprawie zadań – Beata Zdunek, tel. 694 536 334