Szkoła muzyczna, cykl 6-letni (dziecięcy)

Klasa Zajęcia w tygodniu Czesne (miesięczne)
Klasy
I – III
2 × 30 min – przedmiot główny
2 × 70 min – kształcenie słuchu i rytmika
605 zł

 

670 zł

Klasy
IV–VI
2 × 45 min – przedmiot główny
2 × 70 min – kształcenie słuchu i audycje muzyczne
1 × 90 min – chór lub zespół instrumentalny


Zajęcia muzyczne dla przedszkolaków

Klasa Zajęcia w tygodniu Czesne (miesięczne)
Zajęcia umuzykalniające 1 × 30 min 135 zł
Zajęcia umuzykalniające
Nauka gry na instrumencie
1 × 30 min
1 × 30 min
310 zł

Szkoła muzyczna, cykl 4-letni (młodzieżowy)

Klasa Zajęcia w tygodniu Czesne (miesięczne)
Klasa
I
2 × 45 min – przedmiot główny
1 × 90 min – kształcenie słuchu
605 zł

 

670 zł

Klasy
II – IV
2 × 45 min – przedmiot główny
2 × 70 min – kształcenie słuchu i audycje muzyczne
1 × 90 min – chór lub zespół instrumentalny


Nauka gry na instrumencie (bez teorii)

Nauka śpiewu (bez teorii)

Klasa Zajęcia w tygodniu Czesne (miesięczne)
Zajęcia indywidualne 1 × 30 min 240 zł
2 × 30 min 450 zł
1 × 45 min 295 zł
2 × 45 min 535 zł

Opłata za naukę zawiera:
1. Wpisowe, płatne jednorazowo razem z opłatą za pierwszy miesiąc nauki.
2. Czesne płatne miesięcznie od września do czerwca. (Nie ma opłaty wakacyjnej!)

Czesne nie jest zapłatą za poszczególne lekcje, ale stanowi w całości opłatę za naukę w Szkole.
W każdym miesiącu czesne jest płacone w podanej wysokości bez względu na ustawowo dni wolne od pracy np. ferie zimowe czy świąteczne.
Szkoła nie pobiera opłat za dodatkowe próby do koncertów ani za koncerty.
Szkoła nie pobiera opłat za miesiące wakacyjne.

Wpłaty prosimy dokonywać do 10-go każdego miesiąca na rachunek bankowy:
IDEA BANK SA 44 1950 0001 2006 0513 4117 0002
Tytuł przelewu – nazwisko ucznia, miesiąc

Konto dla uczniów realizujących pełen program szkoły muzycznej:
ING BANK ŚLĄSKI 92 1050 1025 1000 0090 3159 3743
Tytuł przelewu – nazwisko ucznia, miesiąc