OGÓLNOPOLSKI DRUŻYNOWY KONKURS Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU W NADARZYNIE
16 marca 2019, g. 13.00

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową do 22 lutego 2019 r.
na adres: muzyczna.nadarzyn@gmail.com

KARTA ZGŁOSZENIA

Załącznik do karty zgłoszenia

Wpisowe w wysokości 100 zł od drużyny należy przesłać do 22 lutego 2019 r. na konto:

IDEA BANK SA
44 1950 0001 2006 0513 4117 0002

Tytuł przelewu – Miejscowość oraz nazwa szkoły.