OGÓLNOPOLSKI DRUŻYNOWY KONKURS Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU W NADARZYNIE

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową
na adres: muzyczna.nadarzyn@gmail.com

KARTA ZGŁOSZENIA

Załącznik do karty zgłoszenia

Wpisowe w wysokości 150 zł od drużyny należy przesłać do 21 lutego 2025 r. na konto:

PEKAO SA
44 1950 0001 2006 0513 4117 0002

Tytuł przelewu – Miejscowość oraz nazwa szkoły.