OGÓLNOPOLSKI DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY O POLSKICH KOMPOZYTORACH
Kazimierz Serocki – życie i twórczość
Nadarzyn, 23 kwietnia 2022 r. g. 13.00

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową do 31 marca 2022 r.
na adres: muzyczna.nadarzyn@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać:
a) kartę zgłoszenia
Karta zgłoszenia

b) załączniki do karty zgłoszenia podpisane osobno dla każdego uczestnika
Załącznik do karty zgłoszenia

c) dowód wpłaty wpisowego

Wpisowe w wysokości 120 zł od drużyny należy przesłać do 31 marca 2022 r. na konto:

Pekao SA
44 1950 0001 2006 0513 4117 0002

Tytuł przelewu – Miejscowość i nazwa szkoły.