Informacja o nauce w Szkole Muzycznej w Nadarzynie

1. Szkoła naucza wyłącznie przedmiotów muzycznych. Zajęcia odbywają się po południu.

2. Nauczamy gry na następujących instrumentach:

akordeon, flet, fortepian, gitara, perkusja, saksofon, skrzypce, wiolonczela.
Możliwy jest wybór innego instrumentu – w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

3. Nauka odbywa się:

w cyklu sześcioletnim – przyjmujemy dzieci od 6 do 10 roku życia
Po 6 latach nauki uczeń uzyskuje państwowe świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I-go stopnia.

w cyklu czteroletnim – przyjmujemy młodzież od 8 do 16 roku życia
Po 4 latach nauki uczeń uzyskuje państwowe świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I-go stopnia.

4. Pierwsza klasa

Zajęcia w klasie I cyku 6-letniego:
2 × w tygodniu Przedmiot główny (zajęcia indywidualne po 30 min)
2 × w tygodniu Kształcenie słuchu i Rytmika (zajęcia zbiorowe po 70 min)

Zajęcia w klasie I cyklu 4-letniego:
2 × w tygodniu Przedmiot główny (zajęcia indywidualne po 45 min)
1 × w tygodniu Kształcenie słuchu (zajęcia zbiorowe 90 min)

Badanie przydatności kandydatów
Do szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież bez wcześniejszego przygotowania muzycznego. Podstawę do zakwalifikowania kandydata stanowi pozytywny wynik badania przydatności, polegający na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie jest indywidualne dla każdego kandydata. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie liczby uzyskanych punktów.