Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Nadarzynie cyklicznie organizuje
Ogólnopolski Drużynowy Konkurs z Kształcenia Słuchu w Nadarzynie.

• Konkurs jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół muzycznych I stopnia (klasa VI c6, klasa VI c8, klasa IV c4).

• Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów z przedmiotu kształcenie słuchu, umiejętności pracy z tekstem nutowym, umiejętności świadomego słyszenia struktur melodycznych, rytmicznych, harmonicznych jako elementów dzieła muzycznego oraz umiejętność współpracy w zespole uczniowskim.

• Każdą szkołę mogą reprezentować dwie dwuosobowe drużyny.

• Uczniowie rozwiązują test pisemny. Czas trwania testu maksymalnie 60 minut.

• Szkoła Muzyczna w Nadarzynie na prośbę zainteresowanych udostępnia materiały archiwalne z poprzednich edycji Konkursu.