OGÓLNOPOLSKI DRUŻYNOWY KONKURS Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU W NADARZYNIE

Kształcenie słuchu

1. Zadania odtwarzane z płyty CD, oparte na przykładach z literatury muzycznej, wykonane na różnych instrumentach lub śpiewane przez głosy solowe; przykłady w tonacjach do 5 znaków przykluczowych:
– słuchowe rozpoznawanie interwałów prostych w układzie melodycznym i harmonicznym
– kojarzenie zapisu interwałów prostych ze słyszanym materiałem dźwiękowym
– słuchowe rozpoznawanie interwałów prostych i umiejętność ich zapisu w przebiegu melodii
– słuchowe rozpoznawanie gamy majorowej (naturalnej) lub gamy minorowej (odmiana naturalna, harmoniczna, dorycka) wykorzystanej w przykładzie
– kojarzenie zapisanego trójdźwięku (majorowego i minorowego w postaci zasadniczej i w przewrotach, zmniejszonego, zwiększonego bez przewrotu) ze słyszanym materiałem dźwiękowym
– słuchowe ustalenie metrycznej interpretacji przebiegu muzycznego
– korekta błędów w zapisie materiału muzycznego (błędy rytmiczne i dźwiękowe)
– uzupełnianie brakujących fragmentów utworu
– wskazanie właściwej wersji przebiegu dwugłosowego

2. Zadania odtwarzane z płyty, wykonane na fortepianie:
– kojarzenie zapisu interwałów prostych ze słyszanym materiałem dźwiękowym (przebiegi nie mające żadnych związków melodycznych i harmonicznych)
– rozpoznawanie gam majorowych (odmiana naturalna) i gam minorowych (odmiana harmoniczna) po podaniu dźwięku a1; gamy do 4 znaków przykluczowych
– rozpoznawanie gam od c i cis w górę do 4 znaków przykluczowych (gamy durowe naturalne i molowe harmoniczne)
– dyktando jednogłosowe
– kojarzenie zapisanego trójdźwięku (majorowego i minorowego w postaci zasadniczej i w przewrotach, zmniejszonego, zwiększonego bez przewrotu) ze słyszanym materiałem dźwiękowym
(przebiegi nie mające żadnych związków melodycznych i harmonicznych)
– słuchowe rozpoznawanie D7 bez przewrotu i w przewrotach

Teoria muzyki

Wszystkie zadania oparte na przykładach z literatury muzycznej:
– budowanie interwałów prostych (również zmniejszonych, zwiększonych) w górę i w dół i określanie ich w utworze w kluczu wiolinowym i basowym
– określanie i rozwiązywanie w utworze interwałów charakterystycznych w gamach majorowych (odmiana naturalna) i minorowych (odmiana harmoniczna) do 5 znaków w kluczu wiolinowym i basowym
– budowanie gam majorowych (odmiana naturalna) i minorowych (odmiana naturalna, harmoniczna, dorycka, melodyczna) do 5 znaków w kluczu wiolinowym i basowym
– rozpoznawanie tonacji oraz określanie modulacji na podstawie zapisu nutowego
– budowanie i określanie w tekście nutowym trójdźwięków: majorowego i minorowego w postaci zasadniczej i w przewrotach, zmniejszonego i zwiększonego bez przewrotu w kluczu wiolinowym i basowym
– budowanie, określanie i rozwiązywanie w tekście nutowym D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach w kluczu wiolinowym i basowym
– budowanie i rozpoznawanie trójdźwięków triady harmonicznej w gamach majorowych (odmiana naturalna) i minorowych (odmiana harmoniczna) do 5 znaków w kluczu wiolinowym i basowym
– rozpoznawanie w utworze kadencji
– grupowanie wartości rytmicznych w taktach prostych i złożonych
– znajomość grup niemiarowych
– określanie dźwięków w różnych oktawach z zastosowaniem przenośnika oktawowego w kluczu wiolinowym i basowym
– znajomość oznaczeń dynamicznych, agogicznych – rozpoznawanie na podstawie zapisu nutowego
– artykulacja i ozdobniki – rozpoznawanie na podstawie zapisu nutowego
– skróty pisowni muzycznej – rozpoznawanie na podstawie zapisu nutowego