Nasza Szkoła Muzyzna prowadzi obecnie zajęcia dla najmłodszych uczniów w tradycyjnej, stacjonarnej formie. (Starsze klasy nadal mają lekcje przez internet.) Ze względu na czas pandemii obowiązują nas wszystkich obostrzenia.

1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko uczniowie. Rodzice mają zakaz wstępu.
2. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą wejść na krótko do szkoły, ale muszą pozostać w korytarzu na parterze.
3. Plan sal, w których są nauczyciele jest wywieszony na drzwiach przed wejściem do szkoły. W razie potrzeby nauczyciele pójdą odebrać ucznia z korytarza na parterze.
4. Uczniowie obowiązkowo schodzą do szatni szkoły muzycznej. Po zmianie obuwia i kurtek muszą zdezynfekować ręce (dozownik obok szatni). W szatni mogą przebywać 3 osoby. Pozostali czekają w kolejce co 2 metry.
5. Przed każdą lekcją trzeba zdezynfekować ręce. Bezdotykowy dozownik stoi na parterze obok automatu z napojami. Inne dozowniki są dostępne w całej szkole.

W czasie pandemii obowiązują rygorystyczne zasady. Nie wolno posyłać chorego dziecka do szkoły. Gdyby u dziecka na zajęciach pojawiły się objawy przeziębienia (kaszel, gorączka), konieczna będzie jego izolacja, natychmiastowe założenie maseczki oraz natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. Proszę zawsze odbierać telefon ze szkoły!

Izabela Malec
Dyrektor Szkoły

[02.09.2020]