Maria Ojdana
Nauczycielka śpiewu i emisji głosu, absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Inspiruje się różnymi gatunkami sztuki: malarstwem impresjonistycznym, rzeźbą oraz teatrem.