Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Nadarzynie zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim drużynowym konkursie z kształcenia słuchu – 16.03.2019 r.

1. Konkurs jest organizowany przez Niepubliczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Nadarzynie i jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół muzycznych I stopnia.

2. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów z przedmiotu kształcenie słuchu, umiejętności pracy z tekstem nutowym, umiejętności świadomego słyszenia struktur melodycznych, rytmicznych, harmonicznych jako elementów dzieła muzycznego oraz umiejętność współpracy w zespole uczniowskim.

3. Każdą szkołę mogą reprezentować trzy dwuosobowe drużyny.

4. Konkurs odbędzie się 16 marca 2019 r. o godz. 13.00 w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Nadarzynie (adres: ul. Żółwińska 41, Nadarzyn).  Wyniki zostaną opublikowane następnego dnia na stronie www.muzycznanadarzyn.pl

5. Uczniowie będą rozwiązywać test pisemny (zakres materiału podany w załączniku). Czas trwania testu maksymalnie 60 minut.

6. Jury zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

7. Jury decyduje o podziale nagród i wyróżnień. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

8. Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, pedagodzy zaświadczenia o przygotowaniu uczniów, laureaci zostaną uhonorowani nagrodami.

9. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową do 22 lutego 2019 r. na adres: muzyczna.nadarzyn@gmail.com

10.  Wpisowe w wysokości 100 zł od drużyny należy przesłać do dnia 8 marca 2019 r. na konto:
IDEA BANK SA
44 1950 0001 2006 0513 4117 0002
Tytuł przelewu – miejscowość i nazwa szkoły.

Informacje w sprawach organizacyjnych – Izabela Malec 502-936-482
Informacje w sprawie zadań – Beata Zdunek 694-536-334