PRZESŁUCHANIA PÓŁROCZNE 2019 / 2020

12 grudnia 2019 – FLETY (klasa Marii Daszkowskiej), GITARY (klasa Mikołaja Daszkowskiego)

16 grudnia 2019 – FORTEPIANY (klasa Magdaleny Brzozowskiej, Mirosława Feldgebela, Riki Matsuoki)

18 grudnia 2019 – FORTEPIANY (klasa Moniki Foryś, Kingi Żebrowskiej)

19 grudnia 2019 – SKRZYPCE (klasa Joanny Rajkowskiej, Aleksandry Masłowskiej)
KLARNETY (klasa Justyny Piątkowskiej-Duraj)
SAKSOFON (klasa Luisa Nubioli)