OPŁATY


Wpisowe 200 zł płatne jednorazowo.
Czesne płatne miesięcznie od września do czerwca. Szkoła nie pobiera opłat za miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

Wpłaty prosimy dokonywać do 10. każdego miesiąca na rachunek bankowy Szkoły: 44 1950 0001 2006 0513 4117 0002
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia.

Cykl 6-letni
Klasa Zajęcia w tygodniu Czesne (miesięczne)
Klasy 1–3 2×30 min – przedmiot główny
2×45 min – kształcenie słuchu
1×45 min – rytmika
490 zł
Klasy 4–6 2×45 min – przedmiot główny
2×45 min – kształcenie słuchu
1×45 min – audycje muzyczne
2×45 min – zespoły instrumentalne lub wokalne
530 zł

Cykl 4-letni (młodzieżowy)
Klasa Zajęcia w tygodniu Czesne (miesięczne)
Klasy 1–4 2×45 min – przedmiot główny
2×45 min – kształcenie słuchu
1×30 min – audycje muzyczne
2×45 min – zespoły instrumentalne lub wokalne
530 zł

Chcę się uczyć TYLKO gry na instrumencie lub TYLKO śpiewu
Klasa Zajęcia w tygodniu Czesne (miesięczne)
Zajęcia indywidualne 1 × 30 min
2 × 30 min
1 × 45 min
2 × 45 min
220 zł
410 zł
270 zł
470 zł

Dla najmłodszych
Klasa Zajęcia w tygodniu Czesne (miesięczne)
Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych 1 × 30 min 110 zł

STRONA GŁÓWNA   |   AKTUALNOŚCI   |   ZAPISY   |   ZAJĘCIA   |   OPŁATY   |   DLA NAJMŁODSZYCH   |   KONTAKT © SZKOŁA MUZYCZNA ANIMATO
PROJEKT I REALIZACJA 10 MINUT MARKETING