11.09.2017 r. – Pani Aleksandra Masłowska odwołuje zajęcia skrzypiec.

Odrabianie:

ŚRODA
14.50-15.35 N. Labahua
15.35-16.20 M. Policht
16.20-17.50 K. Plich
17.50-18.20 O. Sobiczewski
CZWARTEK
15.30-16.00 J. Staszewski
16.00-16.30 J. Koźlik
16.30-17.00 A. Małecka
17.00 J. Bogusławska