OGÓLNOPOLSKI DRUŻYNOWY KONKURS Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU W NADARZYNIE

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową do …… marca 2019 r.
na adres: muzyczna.nadarzyn@gmail.com

Karta zgłoszenia – WORD

Karta zgłoszenia – PDF

Wpisowe należy przesłać do …… marca 2019 r. na konto:

IDEA BANK SA
44 1950 0001 2006 0513 4117 0002

Tytuł przelewu – Konkurs oraz nazwa szkoły.