AKTUALNOŚCIDrużynowy konkurs z kształcenia słuchu

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim drużynowym konkursie z kształcenia słuchu w Nadarzynie

REGULAMIN

1. Konkurs jest organizowany przez Niepubliczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Nadarzynie i jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół muzycznych I stopnia.

2. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów z przedmiotu kształcenie słuchu, umiejętności pracy z tekstem nutowym, umiejętności świadomego słyszenia struktur melodycznych, rytmicznych, harmonicznych jako elementów dzieła muzycznego oraz umiejętność współpracy w zespole uczniowskim.

3. Każdą szkołę mogą reprezentować dwie dwuosobowe drużyny.

4. Konkurs odbędzie się 18 marca 2017 r. o g. 13.00 w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41, Nadarzyn.
Ogłoszenie wyników nastąpi około g. 16.30.

5. Uczniowie będą rozwiązywać test pisemny (zakres materiału podany w załączniku). Czas trwania testu maksymalnie 60 minut.

6. Jury zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

7. Jury decyduje o podziale nagród i wyróżnień. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

8. Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, pedagodzy zaświadczenia o przygotowaniu uczniów, laureaci zostaną uhonorowani nagrodami.

9. Wpisowe w wysokości 100 zł od drużyny należy przesłać na konto:
IDEA BANK SA
44 1950 0001 2006 0513 4117 0002
Tytuł przelewu – Drużynowy konkurs oraz nazwa szkoły.

10. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową do 17 lutego 2017 r. na adres:
muzyczna.nadarzyn@gmail.com

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj.

Informacje w sprawach organizacyjnych – Izabela Malec 502-936-482
Informacje w sprawie zadań – Beata Zdunek 694-536-334


ZADANIA
Kształcenie słuchu
1. Zadania odtwarzane z płyty CD, oparte na przykładach z literatury muzycznej, wykonane na różnych instrumentach lub śpiewane przez głosy solowe; przykłady w tonacjach do 5 znaków przykluczowych:
- słuchowe rozpoznawanie interwałów prostych w układzie melodycznym i harmonicznym
- kojarzenie zapisu interwałów prostych ze słyszanym materiałem dźwiękowym
- słuchowe rozpoznawanie interwałów prostych i umiejętność ich zapisu w przebiegu melodii
- słuchowe rozpoznawanie gamy majorowej (naturalnej) lub gamy minorowej (odmiana naturalna, harmoniczna, dorycka) wykorzystanej w przykładzie
- kojarzenie zapisanego trójdźwięku (majorowego i minorowego w postaci zasadniczej i w przewrotach, zmniejszonego, zwiększonego bez przewrotu) ze słyszanym materiałem dźwiękowym
- słuchowe ustalenie metrycznej interpretacji przebiegu muzycznego
- korekta błędów w zapisie materiału muzycznego (błędy rytmiczne i dźwiękowe)
- uzupełnianie brakujących fragmentów utworu
- wskazanie właściwej wersji przebiegu dwugłosowego
2. Zadania odtwarzane z płyty, wykonane na fortepianie:
- kojarzenie zapisu interwałów prostych ze słyszanym materiałem dźwiękowym (przebiegi nie mające żadnych związków melodycznych i harmonicznych)
- rozpoznawanie gam majorowych (odmiana naturalna) i gam minorowych (odmiana harmoniczna) po podaniu dźwięku a1; gamy do 4 znaków przykluczowych
- rozpoznawanie gam od c i cis w górę do 4 znaków przykluczowych (gamy durowe naturalne i molowe harmoniczne)
- dyktando jednogłosowe
- kojarzenie zapisanego trójdźwięku (majorowego i minorowego w postaci zasadniczej i w przewrotach, zmniejszonego, zwiększonego bez przewrotu) ze słyszanym materiałem dźwiękowym
(przebiegi nie mające żadnych związków melodycznych i harmonicznych)
- słuchowe rozpoznawanie D7 bez przewrotu i w przewrotach
Teoria muzyki
Wszystkie zadania oparte na przykładach z literatury muzycznej:
- budowanie interwałów prostych (również zmniejszonych, zwiększonych) w górę i w dół i określanie ich w utworze w kluczu wiolinowym i basowym
- określanie i rozwiązywanie w utworze interwałów charakterystycznych w gamach majorowych (odmiana naturalna) i minorowych (odmiana harmoniczna) do 5 znaków w kluczu wiolinowym i basowym
- budowanie gam majorowych (odmiana naturalna) i minorowych (odmiana naturalna, harmoniczna, dorycka, melodyczna) do 5 znaków w kluczu wiolinowym i basowym
- rozpoznawanie tonacji oraz określanie modulacji na podstawie zapisu nutowego
- budowanie i określanie w tekście nutowym trójdźwięków: majorowego i minorowego w postaci zasadniczej i w przewrotach, zmniejszonego i zwiększonego bez przewrotu w kluczu wiolinowym i basowym
- budowanie, określanie i rozwiązywanie w tekście nutowym D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach w kluczu wiolinowym i basowym
- budowanie i rozpoznawanie trójdźwięków triady harmonicznej w gamach majorowych (odmiana naturalna) i minorowych (odmiana harmoniczna) do 5 znaków w kluczu wiolinowym i basowym
- rozpoznawanie w utworze kadencji
- grupowanie wartości rytmicznych w taktach prostych i złożonych
- znajomość grup niemiarowych
- określanie dźwięków w różnych oktawach z zastosowaniem przenośnika oktawowego w kluczu wiolinowym i basowym
- znajomość oznaczeń dynamicznych, agogicznych - rozpoznawanie na podstawie zapisu nutowego
- artykulacja i ozdobniki - rozpoznawanie na podstawie zapisu nutowego
- skróty pisowni muzycznej - rozpoznawanie na podstawie zapisu nutowego


 
« powrót


STRONA GŁÓWNA   |   AKTUALNOŚCI   |   ZAPISY   |   ZAJĘCIA   |   OPŁATY   |   DLA NAJMŁODSZYCH   |   KONTAKT © SZKOŁA MUZYCZNA ANIMATO
PROJEKT I REALIZACJA 10 MINUT MARKETING