AKTUALNOŚCIII Ogólnopolski drużynowy konkurs z kształcenia słuchu w Nadarzynie – marzec 2015

REGULAMIN
1. Konkurs jest organizowany przez Niepubliczną Szkołę Muzyczną I Stopnia w Nadarzynie i jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół muzycznych I stopnia.
2. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów z przedmiotu kształcenie słuchu, umiejętności pracy z tekstem nutowym, umiejętności świadomego słyszenia podstawowych struktur melodycznych, rytmicznych, harmonicznych jako elementów dzieła muzycznego oraz umiejętność współpracy w zespole uczniowskim.
3. Każdą szkołę mogą reprezentować dwie trzyosobowe drużyny.
4. Konkurs odbędzie się 14 marca 2015 r. o g. 13.00 w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41, Nadarzyn.
5. Uczniowie będą rozwiązywać test pisemny (zakres materiału podany w załączniku). Wszystkie zadania będą rozwiązywane w ściśle określonym czasie. Czas trwania testu maksymalnie 60 minut.
6. Jury zostanie powołane przez organizatorów konkursu.
7. Jury decyduje o podziale nagród i wyróżnień. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
8. Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, pedagodzy zaświadczenia o przygotowaniu uczniów, laureaci zostaną uhonorowani nagrodami.
9. Wpisowe w wysokości 100 zł od drużyny należy przesłać na konto:
IDEA BANK SA
44 1950 0001 2006 0513 4117 0002
Tytuł przelewu – nazwa szkoły.
10. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową do 15 lutego 2015 r. na adres:
muzyczna.nadarzyn@gmail.com

Konkurs jest objęty patronatem Wójta Gminy Nadarzyn.

ZADANIA
Wszystkie zadania będą rozwiązywane w ściśle określonym czasie.
KSZTAŁCENIE SŁUCHU
(zadania oparte na przykładach z literatury muzycznej i grane na fortepianie):
- słuchowe rozpoznawanie interwałów prostych w układzie melodycznym i harmonicznym
- kojarzenie zapisu interwału ze słyszanym materiałem dźwiękowym
- słuchowe rozpoznawanie gam minorowych (odmiana naturalna, harmoniczna, dorycka, melodyczna)
- rozpoznawanie gam majorowych (odmiana naturalna) i gam minorowych (odmiana harmoniczna) po podaniu dźwięku a1; gamy do 4 znaków przykluczowych
- słuchowe rozpoznawanie trójdźwięków: majorowego i minorowego w postaci zasadniczej i w przewrotach, zmniejszonego, zwiększonego bez przewrotu i D7 bez przewrotu i w przewrotach
- kojarzenie zapisanego trójdźwięku ze słyszanym materiałem dźwiękowym
- słuchowe ustalenie metrycznej interpretacji przebiegu muzycznego
- korekta błędów w zapisie materiału muzycznego (błędy rytmiczne i dźwiękowe)
TEORIA MUZYKI
(wszystkie zadania będą oparte na przykładach z literatury muzycznej):
- budowanie interwałów prostych (również zmniejszonych, zwiększonych) w górę i w dół i określanie ich w utworze w kluczu wiolinowym i basowym
- rozwiązywanie i określanie w utworze interwałów charakterystycznych w gamach majorowych (odmiana naturalna) i minorowych (odmiana harmoniczna) do 4 znaków w kluczu wiolinowym i basowym
- budowanie gam majorowych (odmiana naturalna) i minorowych (odmiana naturalna, harmoniczna, dorycka, melodyczna) do 4 znaków w kluczu wiolinowym i basowym
- rozpoznawanie tonacji na podstawie zapisu nutowego
- określanie modulacji
- budowanie i określanie w tekście nutowym trójdźwięków: majorowego i minorowego w postaci zasadniczej i w przewrotach, zmniejszonego i zwiększonego bez przewrotu w kluczu wiolinowym i basowym
- budowanie i określanie w tekście nutowym D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach w kluczu wiolinowym i basowym
- budowanie i rozpoznawanie trójdźwięków triady harmonicznej w gamach majorowych (odmiana naturalna) i minorowych (odmiana harmoniczna) do 4 znaków w kluczu wiolinowym i basowym
- rozpoznawanie w utworze kadencji doskonałej (DT oraz SDT), zawieszonej i plagalnej
- grupowanie wartości rytmicznych w taktach prostych i złożonych
- znajomość grup niemiarowych
- określanie dźwięków w różnych oktawach z zastosowaniem przenośnika oktawowego w kluczu wiolinowym i basowym
- znajomość oznaczeń dynamicznych, agogicznych - rozpoznawanie na podstawie zapisu nutowego
- artykulacja i ozdobniki - rozpoznawanie na podstawie zapisu nutowego
« powrót


STRONA GŁÓWNA   |   AKTUALNOŚCI   |   ZAPISY   |   ZAJĘCIA   |   OPŁATY   |   DLA NAJMŁODSZYCH   |   KONTAKT © SZKOŁA MUZYCZNA ANIMATO
PROJEKT I REALIZACJA 10 MINUT MARKETING